מלגזת ייל שנת 2011
כושר הרמה - 4.5 טון תורן פתוח 4.60 מצב מכני מעולה, משופצת ומטופלת היטב במוסך מורשה.
דילוג לתוכן