מלגזת ייל שנת 2006
כושר הרמה - 2.5 טון תורן תלת שלבי מצב מכני מעולה, משופצת ומטופלת היטב במוסך מורשה.
דילוג לתוכן